Certificeringen
Griffioen Plants

Certificeringen

Dat wij duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen, blijkt ook uit de certificeringen die we hebben ontvangen. We zijn er trots op dat we over de volgende certificaten beschikken:

MPS-GAP: dit certificaat laat zien dat we voldoen aan alle gestelde eisen om te leveren aan de internationale retail, bijvoorbeeld op het gebied van traceerbaarheid, milieu, gewasbescherming en recall-procedures.

GRASP: hiermee voldoen we aan alle eisen op sociaal gebied, bijvoorbeeld op het gebied van het welzijn, de gezondheid en de veiligheid van onze medewerkers. Ook bevestigt dit certificaat dat we onze medewerkers een eerlijke beloning betalen.